Kontakt

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679(Uredba) obavještavamo vas da će podaci koje navedete biti registrirani u našoj bazi podataka te će se obrađivati ručno i automatizirano sukladno Uredbi te nacionalnom zakonodavstvu, koje definira provedbu uredbe o zaštiti podataka.